IKGADĒJĀ KONFERENCE
DARBA TIESĪBU PROFESIONĀĻIEM

 

 

 

25. JANVĀRĪ, 2024. no plkst. 09:00–17:00
ATTA CENTRS RĪGA

IKGADĒJĀ KONFERENCE
DARBA TIESĪBU PROFESIONĀĻIEM

 

 

25. JANVĀRĪ, 2024.
no plkst. 09:00–17:00

ATTA CENTRS RĪGA

Konferences referenti

iepazīstieties ar konferences runātājiem

Dace Stivriņa​

VALSTS DARBA INSPEKCIJA Klientu atbalsta nodaļas vadītāja

Dace Stivriņa​

VALSTS DARBA INSPEKCIJA Klientu atbalsta nodaļas vadītāja

Kā noskaidrot Valsts darba inspekcijas viedokli par tiesību normu piemērošanu?

Andris Lazdiņš

LAZDIŅŠ GAVARS partneris, zvērināts advokāts

Mobinga strīdu Gordija mezgls: ko varam mācīties no citu kļūdām? 

Pēdējos gados darbinieki arvien biežāk ceļ prasības pret darba devēju, norādot, ka pret viņiem darbā ticis izvērsts mobings. Tiesā strīdi visbiežāk nonāk, kad konfliktsituācijas jau ir samilzušas, emocijas ir nokaitētas un puses vairs nav gatavas konstruktīvam dialogam, lai domstarpības risinātu. Tāpēc šī gada Darba tiesību konferencē turpināšu apskatīt mobinga tēmu darba attiecībās, analizējot praksē novērotās kļūdas gan strīda rašanās sākuma stadijā, gan brīdī, kad konflikts jau tiek risināts tiesā.

 

Andris Lazdiņš

LAZDIŅŠ GAVARS partneris, zvērināts advokāts

Andis Burkevics

SORAINEN darba tiesību prakses grupas vadītājs, zvērināts advokāts

Andis Burkevics

SORAINEN darba tiesību prakses grupas vadītājs, zvērināts advokāts

Aktualitātes komercnoslēpuma aizsardzībā – darba tiesību aspekti.

Darba devējam jārūpējas par sava komercnoslēpuma pienācīgu aizsardzību ne tikai no trešām personām, bet jāsper arī soļi, lai mazinātu risku, ka komercnoslēpumu prettiesiski iegūst, izmanto vai izpauž arī tā darbinieki. Šajā prezentācijā tiks apskatīti jautājumi, kādus pasākumus darba devējs var veikt savu interešu aizsardzībai.

 

Jūlija Jerņeva

VILGERTS partnere, zvērināta advokāte

Deleģējot risku, pieņemot atbildību: Darba devēja rīcības stratēģija attiecībā uz darbinieku izraisītiem konkurences tiesību pārkāpumiem.

Prezentācija ir ar mērķi dot konkrētus un praktiskus ieteikumus, kā darba devēji var izveidot efektīvas iekšējas kontroles sistēmas, lai pārraudzītu un novērstu darbinieku rīcības, kas varētu pārkāpt konkurences tiesības. Tēma ir svarīga kontekstā ar esošo tiesu prakses interpretāciju, saskaņā ar kuru darba devējs vienmēr ir atbildīgs par darbinieku pieļautiem konkurences tiesību pārkāpumiem, pat ja nav sniegtas precīzas instrukcijas rīkoties atbilstoši Konkurences likumam (vai pretēji tam).

 

Jūlija Jerņeva

VILGERTS partnere, zvērināta advokāte

Ivo Maskalāns

COBALT zvērināts advokāts, vecākais speciālists

Ivo Maskalāns

COBALT zvērināts advokāts, vecākais speciālists

Kas jāpierāda, lai uzteiktu darbinieka darba līgumu par pārkāpumu?

Lai droši izbeigtu darba līgumu uz pārkāpuma pamata, jābūt pārliecinātiem, ka uzņēmums strīdus gadījumā spēs šo lēmumu pamatot. Cita starpā, uzņēmumam jāspēj pamatot, ka darbinieka pārkāpums ir radījis vai, sagadoties apstākļiem, varēja radīt tam zaudējumus. Stāstīšu praktiskus piemērus par to, kā vērtēt, vai šādi zaudējumi pastāv? 

dr. iur. Irēna Liepiņa

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO prezidente, Vidzemes Augstskolas docente

Āpustiesas darba strīdu izskatīšana

“Āpustiesas darba strīdu izskatīšana” ietver individuālo un kolektīvo darba strīdu risināšanu no individuālām uzvara-uzvara pārrunām līdz kolektīvai rīcībai. Kā novērst darba strīdu eskalāciju un kādi ir labākie ārpustiesas mehānismi? Un kādos gadījumos tomēr labāk vērsties tiesā?  Kopīgi izskatīsim šos un vēl daudzus citus jautājumus.

 

dr. iur. Irēna Liepiņa

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO prezidente, Vidzemes Augstskolas docente

dr. iur. profesore Sanita Osipova

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, no 2024. gada janvāra Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatore

dr. iur. profesore Sanita Osipova

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, no 2024. gada janvāra Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatore

Kāpēc tik bieži dzird: Viss ir slikti.lv?

Bieži, kad  runājam par kādu neveiksmi: mantas izsaimniekošanu, korupciju un pat agresīvu braukšanu ceļu satiksmē, minam, ka Latvijā valda tiesību nihilisms, proti, daļai mūsu sabiedrības locekļu ir  nievājoša attieksme pret tiesībām, apšaubot tiesību jēgu un racionalitāti. Ja ir šāda attieksme, tad cilvēks tiesības neievēro, vismaz ne vienmēr, un  tad patiešām ir slikti… Jo īpaši, ja šāds cilvēks nav viens, ja šī liga ir piemetusies veselai grupai cilvēku visos sabiedrības slāņos: darbiniekiem un darba devējiem, skolēniem un viņu vecākiem, ierēdņiem un….. Vai mums ir kāda iespēja to mainīt?”

 

Irina Rozenšteina

ELLEX KĻAVIŅŠ darba tiesību prakses grupas vadītāja, zvērināta advokāte

Darba devēju izaicinājumi zaudējumu piedziņā no darbiniekiem.

Lai gan darba devējiem ir tiesības piedzīt zaudējumus no darbiniekiem, tas nereti nav vienkārši. Tāpēc prezentācijā tiks sniegts ieskats, kādus zaudējumus un kādos gadījumos darba devēji drīkst piedzīt no darbiniekiem, to noteikšanas kritēriji. Tiks apskatīti risinājumi, lai mazinātu zaudējumu nodarīšanas risku, kā arī aktuālā tiesu prakse.

Irina Rozenšteina

ELLEX KĻAVIŅŠ darba tiesību prakses grupas vadītāja, zvērināta advokāte

Sintija Radionova

WALLESS  partnere, zvērināta advokāte

Sintija Radionova

WALLESS  partnere, zvērināta advokāte

Darba tiesisko attiecību izbeigšana

Darba tiesisko attiecību izbeigšana arvien ir viens no biežākajiem jautājumiem, ar kuriem klienti griežas pie mums – advokātiem, it īpaši gadījumos, kas saistīti ar darba devēja uzteikumu. Prezentācijā apskatīsim biežāk sastopamās uzteikuma situācijas, jaunāko tiesu praksi un arodbiedrības lomu darba tiesisko attiecību izbeigšanas procesā

 

Gita Oškāja

Zvērināta advokāte, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece

Darba devēja uzteikums – būtisks pārkāpums

Vai pārkāpums var tikt izdarīts ārpus darba vietas un darba laika, un vai par to var atlaist? Vai ir kritēriji, pēc kuriem vērtēt, vai pārkāpums ir būtisks? Cik plaši aprakstītam jābūt uzteikumam? Kādi dokumenti darbiniekam jāizsniedz? Apskatīsim šīs un vēl citas prakstiskas situācijas un jautājumus par atlaišanas procesu.

Gita Oškāja

Zvērināta advokāte, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece

Nataļja Preisa

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperte

Nataļja Preisa

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperte

Jauns attālināta darba tiesiskais regulējums ES

Eiropas līmenī notiek diskusijas par jauna attālināta darba tiesiskais regulējuma nepieciešamību. Kādas vēsmas un izmaiņas varētu ienest  jauns tiesību instruments Latvijas darba tiesībās attiecībā uz attālināta darba izdevumiem, darba drošības aizsardzību, darba laika uzskaiti, darba organizēšanu, tiesību atslēgties un citiem aspektiem? Par to vairāk prezentācijā.

Kaspars Rācenājs

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists

Ieturējumi no darba samaksas un to ierobežojumi

Kādos gadījumos darba devējs ir tiesīgs veikt ieturējumus no darba samaksas, vai tam ir kādi ierobežojumi, kā darbiniekam apstrīdēt ieturējumu apmēru un pamatu? Vai darba devējs var atprasīt pārmaksāto darba samaksu arī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās? Prezentācijā apskatīsim tiesu praksi, darba devēju kļūdas, riskus un sekas.

Kaspars Rācenājs

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība jurists

Nataļja Puriņa

PricewaterhouseCoopers Legal Imigrācijas prakses grupas vadītāja, zvērināta advokāte

Nataļja Puriņa

PricewaterhouseCoopers Legal Imigrācijas prakses grupas vadītāja, zvērināta advokāte

Starptautisko speciālistu algošana ārpus ES: darba devēja izaicinājumi un ieguvumi

Katrs uzņēmums patstāvīgi risina darba spēka trūkuma problēmas, tostarp meklējot vajadzīgos speciālistus trešajās valstīs. Starptautisko speciālistu noalgošanas procesā jārisina citādāka rakstura jautājumi, nekā pieņemot darbā vietējo darbinieku. Parunāsim par sarežģījumiem un ieguvumiem no šī procesa.

* Referentu saraksts tiek papildināts

Ikgadējā konference darba tiesību profesionāļiem

 – nozīmīgākās aktualitātes praktiskā konferencē ar Latvijas labākajiem darba tiesību ekspertiem –